Incorporated img

Incorporated img
Karma Kencana Shah

Baca E-Mail Dapat Duit

http://www.emailcashpro.com

Selasa, 23 Jun 2009

Analisa Skrip

Salam...

Dah agak lama juga sejak saya mengirim pos terakhir saya. Jadinya saya ingin memasukkan pos baru. Notanya tak terlalu berat, kerana nota ini biasa bagi pelajar-pelajar sekolah yang belajar KOMSAS(Komponen Sastera) dalam Bahasa Melayu (Saya lebih suka gunakan Bahasa Melayu berbanding Bahasa Malaysia- sebab- Malaysia negara pelbagai bangsa jadi Bahasa Malaysia sama dengan Bahasa Pelbagai Bangsa bukan lingua franca- pandangan sahaja). Cuma dalam menganalisa skrip cara sastera dengan cara pementasan berlainan sedikit.

Analisis Skrip Untuk Pementasan
antara perkara-perkara yang harus diteliti apabila proses menganalisa naskhah lakon dibuat antaranya yang paling penting ialah:

1. Sinopsis (atau Ringkasan cerita)
Sinopsis cerita ialah ringkasan cerita yang memberitahu secara ringas tentang watak yang terlibat, tentang konflik yang berlaku secara kasar serta keputusan bagi permasalahan yang berlaku. Tapi bagi sesetengah cerita atau skrip, permasalahan ini biasanya tidak berpenghujung. akan diterangkan dalam bahagian Konflik. Sinopsis sepatutnya ditulis dalam satu atau 2 perenggan sahaja. Jangan lebih.

2. Tema
Ramai yang keliru antara tema, tema utama, dan persoalan. Bagi sesetengah orang, mereka cuba membuat kajian analisa secara rigid. Memang perlu, namun dalam item tema ini, kita perlu khususkan kepada satu idealisme penulis yang konkrit. Konkrit di sini bermakna tema harus berkait dengan analisa luar skrip iaitu tentang tahun skrip ditulis, isu pada tahun itu, dan sebagainya (kaitkan dengan analisa luar skrip termasuk latar belakang penulis) . Tema ini harus dikaitkan pula dengan plot.nanti dulu. Tema tersebut kadang-kadang susah untuk dicari seperti dalam skrip-skrip absurd atau teater fitrah. Jadinya semestinya kita melihat kepada plot cerita.

Dan bagi saya, tema dan persoalan janganlah dipisahkan. Kerana item tersebut merupakan kaitan yang tak mungkin dipisahkan.

3. Plot
Apa itu plot. apakah plot sama dengan scenceografi ? Plot ialah jalan cerita. Daripada satu babak kepada babak yang lain. Atau lebih kepada pengembangan cerita. Daripada konflik asas kepada konflik khusus kepada jawapan konflik tersebut. Yang terlibat ialah watak-watak serta adegan-adegan yang bersambungan. Ada sesetengah cerita plotnya berlingkar. Seperti contoh, mula cerita semasa anak, babak kedua usia tua, babak ketiga semasa remaja, babak keempat setelah mati. Penganalisa mesti membuat kajian plot yang tidak konsisten ini, juga untuk mengujia kecekapan seseorang pembaca. Plot terjenis kepada klimatik, episodik dan pusaran. Plot klimatik ialah plot jenis biasa iaitu bermula dengan keadaan yang tenang,kemudian masuk konflik atau gangguan, cerita berkembang, meningkat kepada klimaks seterusnya anti klimaks (bukan semua cerita ada anti klimaks). Plot episodik seperti yang saya katakan tadi, sekejap babak ini, kemudian babak itu, kadang-kadang babak 1 dengan babak 2 tidak berkaitan langsung. Tetapi kaitannya terbongkar pada akhir cerita. Mesti. Ada klimaks disitu. Plot Pusaran atau rounded plot berbeza, cerita dengan plot ini berjalan dengan permulaan yang tenang atau dah tegang. berjalan dengan konflik dan diakhiri dengan cerita atau ketegangan dan persoalan seperti permulaan cerita. Begitulah secara ringkas.

4. Watak dan perwatakan
'Ni lagi berat nak dihuraikan. sebab masa saya suntuk. cuma boleh buat entri kat sekolah je.Ada streamyx'.
Bagi mengkaji watak serta perwatakan, perlu lihat entri saya sebelum ini berkaitan kajian latar belakang penulis. Analisa watak dan perwatakan sama seperti analisa latar belakang penulis. Bahagikan 3 bahagian. a) ciri fizikal, b) ciri cara berfikir dan budaya hidup, c) sejarah hidup . Ciri-ciri ini mesti diterjemahkan sedetail-detail terperinci yang mungkin. Boleh berdasarkan penerangan dalam skrip atau cara-cara ayat dialog dalam skrip ni ucapkan. Begitulah secara ringkas.

seterusnya akan diterangkan kemudian. Antaranya:

5. Konflik
Dalam sesebuah cerita, yang paling penting ialah konflik iaitu isu pertentangan yang konkrit dan kukuh. Unsur ini, terdiri dari 2 jenis iaitu konflik dengan atau dalam diri dan konflik luar atau dengan orang lain atau makhluk lain atau tuhan. Konflik ini biasanya disusun secara berperingkat-peringkat oleh penulis, sama ada penulis cerita atau skrip. Dan sememangnya watak atau item yang membawa konflik ini tidak dijelmakan secara terus tetapi lebih kepada simbolik yang membawa makna-makna terentu atau pelbagai makna. So konflik is the main pengerak bagi sesuatu cerita. ada konflik ada cerita, tanpa konflik cerita menjadi flat atau membosankan.

6. Konsep

7. Bahasa

8. Unsur Kekaguman