Incorporated img

Incorporated img
Karma Kencana Shah

Baca E-Mail Dapat Duit

http://www.emailcashpro.com

Khamis, 21 Mei 2009

Teater ; Dari Naskhah Lakon Ke Pentas.

Salam

Sudah agak lama saya menunggu saat ketikanya untuk saya menurunkan ilmu saya kepada aliran baru seniman jalanan atau seniman pemula.. Satu hajat yang tak tahu bila akan dapat ditunaikan..

Saya mencipta sendiri kurikulum seni teater dan persembahan pentas pada tahun-tahun 2003-2005... maka lahirlah sebuah nota-nota kurikulum tersebut.

Disini pada hari ini, saya tidak dapat memberikan yang sepenuhnya kerana saya terlupa di mana saya letakkannya..nota-nota tersebut. mungkin esok lusa..InsyaAllah.

Dari Naskhah Lakon ke Watak

- Sebelum membuat kesimpulan dari perbincangan bersama pengarah dan penerbit, pemegang watak seharusnya membaca serta mengkaji naskhah lakon atau skrip tersebut untuk mencari metafora, lambang, latar belakang, suasana dan sebagainya, berserta punch line-punch line yang menjadi nadi kepada persembahan tersebut. -peringkat pertama 'baca naskhah lakon berulang kali sehingga menguasai setiap bait-bait dialog dan maksud dalamannya.

- Peringkat kedua, (tidak boleh kurang dari 2 bulan) pemegang watak, bersama pengarah dan krew wajib mengkaji Latar belakang Naskhah...

1) Latar belakang luaran naskhah

2) Latar belakang dalaman naskhah

Antaranya :

1. Latar Belakang Luaran Naskhah

a) Penulis
- latar belakang keluarga dan kelahiran
- taraf pendidikan dan cara pemikiran beliau
- tahun atau zaman yang dilalui
- pengalaman sepanjang kehidupannya

b) Zaman dan suasana
- isu-isu besar dan kecil 3 tahun sebelum naskhah dihasilkan
- isu-isu besar dan terpinggir 5 tahun sebelum naskhah dihasilkan
- keadaan, suasana dan warna 3 tahun sebelum dan ketika naskhah dihasilkan

c) Keadaan Politik, Ekonomi dan Sosial dan perkembangannya pada 5 tahun sebelum naskhah lakon ditulis

2. Latar Belakang Dalaman Naskhah.... (analisa skrip) akan datang?